In een moeilijke situatie rondom een ontslag moeten er door een bedrijf kosten worden gemaakt. Een ontslag gaat nooit vanzelf en er is veel takt nodig om een ontslag met zo min mogelijk schade te laten verlopen, maar in sommige gevallen kunnen de kosten heel hoog oplopen.

Het gebeurd soms dat een medewerker ziek is en niet meer in zijn huidige functie verder kan. Het bedrijf moet er in dit geval voor zorgen dat de medewerker bij een ander bedrijf aan de slag kan. Het traject van het bedrijf duurt alleen twee jaar met erg veel kosten voor het bedrijf.

Tijdens deze procedure is het bijvoorbeeld nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Dit arbeidsdeskundig onderzoek moet aantonen in hoeverre de medewerker in staat is om zijn of haar werkzaamheden te hervatten of anders in hoeverre hij of zij in staat is om ergens anders aan de slag te gaan. Voor dit onderzoek moet een arbeidsdeskundige worden ingehuurd. De arbeidsdeskundige geeft vervolgens aan in hoeverre de medewerker capabel is tot hervatting van de werkzaamheden. De kosten hiervan zijn volledig voor het bedrijf.

Mogelijk is het een betere keuze van een bedrijf om vanaf het begin al een arbeidsdeskundige in te huren. Want een arbeidsdeskundige is veel beter op de hoogte van de wet en regelgeving over personeel en kan zodoende veel beter zeggen welke oplossing het meeste economische is voor een bedrijf.

Een dergelijke situatie is natuurlijk er vervelend voor een bedrijf en kan alleen door grote bedrijven gedragen worden. Een eenmanszaak gaat kapot als deze een werknemer heeft die ziek is en allerlei onderzoeken nodig heeft. Want er zijn niet alleen onderzoeken nodig maar het is ook nodig om vervangend personeel te regelen om de werkzaamheden van de persoon die is uitgevallen over te nemen. Alles bij elkaar kunnen alleen grote bedrijven dit goed opvangen.