Pas op met de ZZP-er overeenkomstendba-zzp

Doel van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is om  verantwoordelijkheden rondom de arbeidsrelaties tussen  opdrachtnemer en de opdrachtgever in balans te brengen. Helaas heeft dit gezorgd voor een tegenovergesteld effect. Het mijden van de ZZP-er.  

Met de komst van de wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 is komen te vervallen.
In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Op de website van de Belastingdienst zijn deze overeenkomsten te downloaden.