Als je eindelijk de juiste man of vrouw geselecteerd hebt, dan wilt je die natuurlijk zo lang mogelijk behouden om die producten en diensten te leveren waar jouw organisatie bekend om staat. Er staan steeds meer maatschappelijke ‘beren op de weg’ die het niet gemakkelijk maken.

Als één van de grootste uitdagingen,  zie ik het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

 

We moeten allemaal langer doorwerken

Elk jaar komt het weer in het nieuws. Een nieuws bericht op het journaal dat  we allemaal weer wat  langer moeten doorwerken voordat we kunnen stoppen met werken.

Langzaam maar zeker verschuift de grens richting de 70 jaar.  Voor veel bedrijven wordt het de belangrijkste HR-uitdaging om  alle medewerkers gezond en fit aan de eindstreep te krijgen. En de belangen zijn twee tweezijdig. Want continuïteit en productiviteit lever je met enthousiaste en fitte medewerkers.

  • medewerker om werkplezier te houden en gezond met pensioen te gaan
  • bedrijven om verzuim en kosten hiervan laag te houden.

 

De pijlers van duurzame inzetbaarheid

Dat klinkt mooi en iedereen zal het hier mee eens zijn, maar hoe doe je dat dan in praktijk. HanzensQQ ziet drie belangrijke pijlers, waarmee je op een zichtbare manier invulling kan geven aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

  1. Vitaliteit: aandacht voor gezondheid en veiligheid. Voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Ook speelt het voor een groot deel op het privé terrein van medewerkers. Maar toch is stimuleren absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat oudere medewerkers gaan uitvallen. Zonder aandacht op dit gebied raken medewerkers uitgeblust en productiviteit en concurrentiekracht zakt in als een pudding. Door dit onderwerp te koppelen aan de wettelijke Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) kun je als bedrijf afspraken maken met medewerkers om te werken aan vitaliteit. Want alleen vitale medewerkers presteren optimaal.
  2. Opleidingen:  Een heel leven leren. Door te scholing creëren (oudere) medewerkers met een schat aan praktijkervaring nieuwe kansen op plekken in de organisatie die passen bij hun leeftijd. Als je tot je 70e moet doorwerken, dan is dat voor veel zware beroepen onmogelijk. Tijdig hierop anticiperen helpt langdurige uitval (met hoge kosten) te voorkomen.
  3. Mobiliteit:  Werk met je partners in de keten samen en creëer een plek waar tijdelijke klussen& werkzaamheden worden gedeeld. Medewerkers van deelnemende partijen kunnen hier ervaringen opdoen en mogelijk doorstromen naar een partnerbedrijf in de keten. Dit klinkt misschien als een sprookje, maar geloof me, dit is nodig om uiteindelijk succesvol te zijn en te blijven.

HanszensenPartners kan adviseren om dit theoretisch kader invulling te geven. We hebben al bij veel bedrijven succesvolle trajecten geïmplementeerd om toekomst proof te worden op gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wij zijn er van overtuigd dat je naast succesvol werving van nieuw personeel moet werken aan het succesvol behouden van het belangrijkste kapitaal: de medewerkers van je bedrijf.