Hanszens en Partners

Online Werving en Selectie

Categorie: Artikelen

Zieke medewerkers kosten veel

In een moeilijke situatie rondom een ontslag moeten er door een bedrijf kosten worden gemaakt. Een ontslag gaat nooit vanzelf en er is veel takt nodig om een ontslag met zo min mogelijk schade te laten verlopen, maar in sommige gevallen kunnen de kosten heel hoog oplopen.

Het gebeurd soms dat een medewerker ziek is en niet meer in zijn huidige functie verder kan. Het bedrijf moet er in dit geval voor zorgen dat de medewerker bij een ander bedrijf aan de slag kan. Het traject van het bedrijf duurt alleen twee jaar met erg veel kosten voor het bedrijf.

Tijdens deze procedure is het bijvoorbeeld nodig om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Dit arbeidsdeskundig onderzoek moet aantonen in hoeverre de medewerker in staat is om zijn of haar werkzaamheden te hervatten of anders in hoeverre hij of zij in staat is om ergens anders aan de slag te gaan. Voor dit onderzoek moet een arbeidsdeskundige worden ingehuurd. De arbeidsdeskundige geeft vervolgens aan in hoeverre de medewerker capabel is tot hervatting van de werkzaamheden. De kosten hiervan zijn volledig voor het bedrijf.

Mogelijk is het een betere keuze van een bedrijf om vanaf het begin al een arbeidsdeskundige in te huren. Want een arbeidsdeskundige is veel beter op de hoogte van de wet en regelgeving over personeel en kan zodoende veel beter zeggen welke oplossing het meeste economische is voor een bedrijf.

Een dergelijke situatie is natuurlijk er vervelend voor een bedrijf en kan alleen door grote bedrijven gedragen worden. Een eenmanszaak gaat kapot als deze een werknemer heeft die ziek is en allerlei onderzoeken nodig heeft. Want er zijn niet alleen onderzoeken nodig maar het is ook nodig om vervangend personeel te regelen om de werkzaamheden van de persoon die is uitgevallen over te nemen. Alles bij elkaar kunnen alleen grote bedrijven dit goed opvangen.

Tevreden mensen doen hun best, bevlogen mensen maken het verschil

In veel medewerkerstevredenheid onderzoeken (MTO) lees ik dat veel organisaties tevreden zijn met een 7,5.
De medewerker is in deze organisaties zijn tevreden, maar dat is toch echt wat anders dan bevlogen medewerkers. En juist deze groep maakt het verschil.

Dat zien we ook terug in cijfers. Uit onderzoek blijkt dat  90% van de Nederlandse beroepsbevolking tevreden over zijn werk en maar rond de 20% is bevlogen.
Medewerkers die bevlogen zijn, zijn ook tevreden. Andersom is dit niet zo.

zoeken naar bevelogen medewerkers

 

Maar wat is het verschil tussen bevlogen en tevreden medewerkers?

Het verschil laat zich uitleggen tussen een verzadigd gevoel (tevredenheid) of een energiek gevoel (bevlogenheid). Iedereen heeft wel eens het gevoel van het zitten in een flow, dat is het energieke gevoel wat hoort bij de bevlogen medewerker. Net dat extra kunnen en willen doen voor je werk.

Een voorbeeld laat dit goed illustreren.

In een bedrijf blijkt uit een MTO dat de medewerkertevredenheid op 80% lag.
Toch blijkt uit een verdieping dat 50% van de medewerkers liever vandaag dan morgen een andere baan ambieerden.
Bij  bevlogen personeel komt dit laatste uit op slechts 3%.

 

Waarom is de bevlogen medewerker de sleutel tot succes?

 Het hebben van tevreden medewerkers is vandaag de dag geen garantie voor succesvolle onderneming. Je moet streven naar bevlogen medewerkers.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt:

 • bevlogen werknemers 18% meer productief zijn dan anderen
 • bevlogen medewerkers 27% minder verzuimen en 62% veiliger werken.

Bij een bedrijf van 100 werknemers, leveren vijf extra bevlogen werknemers indicatief een jaarlijkse besparing op van 36.000 euro op het gebied van verzuim en productiviteit door meer betrokkenheid en minder ongevallen.

 Bevlogen medewerkers leveren een besparing van 36.000 euro.

 

Verschillen tussen tevreden en bevlogen medewerkers

Bevlogen werknemers staan op scherp en gaan er voor, terwijl tevreden werknemers gewoon hun werk doen en het verder wel goed vinden.

Bevlogen werknemers gaan een stapje verder en tevreden werknemers maken pas op de plaats. Bevlogen mensen vertonen namelijk een bepaalde drive, terwijl tevreden mensen eerder in een toestand van verzadiging verkeren, een toestand waarbij mensen niet meer actief bezig zijn om de dingen te veranderen. Als mensen tevreden zijn, dan doen ze hun best, maar als ze bevlogen zijn, dan doen ze nóg meer, graag zelfs. Bevlogen mensen gaan voor ‘the extra mile’.

 

Hoe krijg je bevlogen medewerkers

Zorgen voor bevlogen medewerkers is niet iets wat je op een vrijdagmiddag voor elkaar krijgt.
Voor een deel kun je hier bij de werving en selectie mee rekening houden.

In ieder geval zijn dit mensen die hun kennis, vaardigheden en ideeën, maar ook hun intuïtie en gevoel gebruiken om uitdagingen aan te gaan.

Enkele randvoorwaarden die volgens ons noodzakelijk zijn om bevlogen medewerkers te kweken:

 1. geef vertrouwen aan medewerkers en geef je volgende verantwoordelijkheid om een klus zelfstandig af te ronden.
 2. voorkom langdurige besluitvormingstrajecten, maar zorg voor snelle besluitvorming
 3. leg verantwoordelijkheden laag in de organisatie
 4. ondersteun loopbaan ontwikkeling van medewerkers met de juiste scholing en trainingsmogelijkheden.

 

Het interessante aan bevlogenheid is dat het mes aan twee kanten snijdt. Er is een duidelijk gemeenschappelijk belang.
Niet alleen de organisatie heeft voordeel bij bevlogenheid, maar ook de medewerker zelf.  Wie bevlogen is, komt met plezier ’s ochtends uit zijn bed om aan de slag te gaan.

En zo’n medewerker vol energie is dus 18% meer productief en 27% minder ziek. Het mag duidelijk zijn dat deze medewerkers de sleutel zijn voor een succesvolle organisatie.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?  Hanszen en Partners helpt u met het werven van bevlogen medewerkers. Lees hiervoor onze klant casussen.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Als je eindelijk de juiste man of vrouw geselecteerd hebt, dan wilt je die natuurlijk zo lang mogelijk behouden om die producten en diensten te leveren waar jouw organisatie bekend om staat. Er staan steeds meer maatschappelijke ‘beren op de weg’ die het niet gemakkelijk maken.

Als één van de grootste uitdagingen,  zie ik het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

 

We moeten allemaal langer doorwerken

Elk jaar komt het weer in het nieuws. Een nieuws bericht op het journaal dat  we allemaal weer wat  langer moeten doorwerken voordat we kunnen stoppen met werken.

Langzaam maar zeker verschuift de grens richting de 70 jaar.  Voor veel bedrijven wordt het de belangrijkste HR-uitdaging om  alle medewerkers gezond en fit aan de eindstreep te krijgen. En de belangen zijn twee tweezijdig. Want continuïteit en productiviteit lever je met enthousiaste en fitte medewerkers.

 • medewerker om werkplezier te houden en gezond met pensioen te gaan
 • bedrijven om verzuim en kosten hiervan laag te houden.

 

De pijlers van duurzame inzetbaarheid

Dat klinkt mooi en iedereen zal het hier mee eens zijn, maar hoe doe je dat dan in praktijk. HanzensQQ ziet drie belangrijke pijlers, waarmee je op een zichtbare manier invulling kan geven aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

 1. Vitaliteit: aandacht voor gezondheid en veiligheid. Voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de medewerkers. Ook speelt het voor een groot deel op het privé terrein van medewerkers. Maar toch is stimuleren absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat oudere medewerkers gaan uitvallen. Zonder aandacht op dit gebied raken medewerkers uitgeblust en productiviteit en concurrentiekracht zakt in als een pudding. Door dit onderwerp te koppelen aan de wettelijke Periodieke Medische Onderzoeken (PMO) kun je als bedrijf afspraken maken met medewerkers om te werken aan vitaliteit. Want alleen vitale medewerkers presteren optimaal.
 2. Opleidingen:  Een heel leven leren. Door te scholing creëren (oudere) medewerkers met een schat aan praktijkervaring nieuwe kansen op plekken in de organisatie die passen bij hun leeftijd. Als je tot je 70e moet doorwerken, dan is dat voor veel zware beroepen onmogelijk. Tijdig hierop anticiperen helpt langdurige uitval (met hoge kosten) te voorkomen.
 3. Mobiliteit:  Werk met je partners in de keten samen en creëer een plek waar tijdelijke klussen& werkzaamheden worden gedeeld. Medewerkers van deelnemende partijen kunnen hier ervaringen opdoen en mogelijk doorstromen naar een partnerbedrijf in de keten. Dit klinkt misschien als een sprookje, maar geloof me, dit is nodig om uiteindelijk succesvol te zijn en te blijven.

HanszensenPartners kan adviseren om dit theoretisch kader invulling te geven. We hebben al bij veel bedrijven succesvolle trajecten geïmplementeerd om toekomst proof te worden op gebied van duurzame inzetbaarheid.

Wij zijn er van overtuigd dat je naast succesvol werving van nieuw personeel moet werken aan het succesvol behouden van het belangrijkste kapitaal: de medewerkers van je bedrijf.

© 2020 Hanszens en Partners

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑